Polityka Prywatności Firma Handlowa Auto Center Piotr Gronowski, jej oddziały i jednostki powiązane (wspólnie i oddzielnie określane jako „AC Motors”) podchodzą do kwestii przetwarzania danych osobowych z dużą starannością, ponieważ szanujemy prywatność naszych klientów i odwiedzających nasze Witryny. Niniejsza Polityka prywatności, która stanowi integralną część Oświadczenia prawnego, określa politykę prywatności AC Motors dotyczącą wszystkich powiązanych Witryn korporacyjnych oddziałów AC Motors (obszarów chronionych hasłem), które są powiązane z którąkolwiek z Witryn (łącznie „Witryny” i oddzielnie: „Witryna”).  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez AC Motors i/lub jakikolwiek z jej oddziałów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, Firma Handlowa Auto Center Piotr Gronowski pełni funkcję administratora danych. Wszelkie pytania, skargi lub wnioski dotyczące działań związanych z przetwarzaniem danych przeprowadzanych przez AC Motors i/lub jakiekolwiek jej oddziały mogą być kierowane do AC Motors Dane kontaktowe: Administrator Danych Osobowych, Firma Handlowa Auto Center Piotr Gronowski
 1. Władysława IV 30, Gdynia 81-361
1 Dane osobowe W niniejszej Polityce prywatności „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby i obejmują, bez ograniczeń, imię i nazwisko, adres, numer telefonu (komórkowego), adres e-mail, wiek, datę urodzenia, płeć, zawód, dane i szczegóły dotyczące produktu, preferencje dotyczące produktu, zadowolenie z produktu, język, doświadczenie jako kierowcy i inne informacje wyraźnie określone podczas gromadzenia danych. 2 Sekcje interaktywne W niniejszej Polityce prywatności „Sekcje interaktywne” oznaczają wszystkie obszary witryn, które umożliwiają komunikację za pośrednictwem Witryn z innymi odwiedzającymi Witrynę lub z AC Motors, takie jak fora, kluby, ankiety, e-maile itp. 3 Marketing bezpośredni W niniejszej Polityce prywatności „Marketing bezpośredni” oznacza dowolną bezpośrednią komunikację między AC Motors, a Tobą w celu uzyskania informacji o produktach i usługach, budowania profilu klienta i osobistej obsługi klienta. 4 Nasza polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych, w tym między innymi gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie i bezpieczeństwo informacji dostarczonych przez użytkownika i/lub zebranych od użytkownika. Zgodnie z polityką firmy AC Motors dane osobowe użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celach określonych poniżej:
 • Wykonywanie i dostarczanie produktów i usług AC Motors, w tym usług gwarancyjnych;
 • Odpowiadanie na zapytania i prośby;
 • Wysyłanie powiadomień i materiałów, które mogą być interesujące dla Ciebie (takich jak biuletyny, broszury i inne wiadomości);
 • Analiza i oferty związane z marketingiem bezpośrednim;
 • Ochrona, w tym kontrola dostępu i doskonalenie naszej Witryny;
 • Wewnętrzna ocena produktów i usług AC Motors;
 • Nabywanie wiedzy do poprawy jakości i ulepszania towarów;
 • Badania rynkowe i inne analizy w celu poprawy jakości i ulepszania towarów;
 • Inne cele użytkowania wyraźnie określone w momencie pozyskiwania danych osobowych.
5 Polityka AC Motors zakłada przechowywanie danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne do takich celów. Dane osobowe są przechowywane przez określony czas po zakończeniu świadczenia usługi lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i regulacji 6 Bez uprzedniej zgody Twoje Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów Marketingu bezpośredniego. Możesz, jeśli chcesz, wyrazić zgodę na tę usługę podczas podawania danych osobowych. Nie ponosimy również odpowiedzialności i nie monitorujemy, nie promujemy ani nie kontrolujemy aplikacji, stron internetowych ani usług stron trzecich używanych w naszych Witrynach, takich jak platformy mediów społecznościowych (np. Facebook), z których możesz korzystać do utworzenia konta i zalogowania się w naszych Witrynach, w tym ich dokładności, dostępności, funkcjonalności oraz obowiązujących warunków i zasad, w tym zasad dotyczących prywatności i plików cookie. Jeśli masz pytania dotyczące praktyk i zasad stron trzecich, zapoznaj się z ich odpowiednimi warunkami i zasadami, a następnie skontaktuj się z nimi. 7 Dobrowolnie wyrażasz zgodę i możesz ją odwołać w dowolnym momencie. Jeśli wycofasz swoją zgodę na wykorzystanie przekazanych nam Danych osobowych, postaramy się usunąć te dane z naszych baz danych, ale jeśli cofniesz swoją zgodę, nie wpłynie to na legalność wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych przed cofnięciem zgody. Możesz zatwierdzić swoją zgodę sza pośrednictwem poniższego adresu lub wiadomości e-mail iod@acmotors.pl 8 Ściśle współpracujemy z niektórymi stronami trzecimi, w tym autoryzowanymi innymi firmami grupy AC Motors, starannie dobranymi partnerami biznesowymi i podwykonawcami i możemy otrzymywać uzyskane od nich informacje o Tobie. 9 AC Motors nie sprzedaje, nie wypożycza ani w inny sposób nie rozpowszechnia Danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla AC Motors w celu świadczenia usług, dla których informacje zostały dobrowolnie przekazane. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy i upoważnionym stronom trzecim działającym w imieniu AC Motors. Jednakże nie wykorzystamy i nie udostępnimy Twoich Danych osobowych w żadnym celu, o którym wcześniej nie informowaliśmy. Przetwarzanie w imieniuAC Motors może być wykonywane jego oddziały i jednostki powiązane oraz wszelkie inne strony trzecie, z którymi AC Motors zawiera odpowiednie umowy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych osobowych. Możesz utworzyć u nas konto i zalogować się w naszych Witrynach za pomocą swojego profilu społecznościowego, takiego jak w portalu Facebook i Google+. Jeśli skorzystasz z tej opcji, przetworzymy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, wraz z identyfikatorem konta, pozyskane z Twojego profilu na portalu społecznościowym w celu weryfikacji i uwierzytelnienia Twojego konta i logowań, automatycznego uzupełniania danych konta i umożliwiania korzystania z wszystkich funkcji naszych Witryn. Możesz w każdej chwili usunąć całe konto, lub usunąć tę autoryzację za pośrednictwem swojego profilu na stronie internetowej swojego dostawcy mediów społecznościowych. Możesz znaleźć więcej informacji na temat ustawień prywatności swojego profilu w mediach społecznościowych i tego, jak możesz cofnąć autoryzację, na stronie swojego dostawcy mediów społecznościowych (zobacz tutaj  [link] jeśli korzystasz z serwisu Facebook i tutaj [link]  jeśli korzystasz z serwisu Google+). Pamiętaj, że w wyniku korzystania z Twojego profilu w mediach społecznościowych odpowiedni dostawca mediów społecznościowych również przetwarza Twoje dane osobowe, w tym informacje o Twoim dostępie do naszych stron internetowych i/lub aplikacji. Nie mamy kontroli i nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tego dostawcę mediów społecznościowych. Tutaj znajdziesz politykę prywatności serwisu Facebook [link] i serwisu Google [link]. Witryny zawierają linki do witryn kontrolowanych i prowadzonych przez niezależne strony trzecie. AC Motors nie kontroluje wykorzystania informacji przekazywanych takim stronom trzecim, a wszelkie takie informacje będą podlegać polityce prywatności strony trzeciej. 10 AC Motors stosuje powszechnie stosowaną technologię w celu ochrony Danych osobowych przed bezprawnym użyciem. Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do Twoich danych. Jeśli partnerzy AC Motors przeprowadzają część lub całość badań ankietowych AC Motors firma Firma Handlowa Auto Center Piotr Gronowski zawiera z nimi umowę, że będą oni przetwarzać Dane osobowe na równym poziomie ścisłej poufności. Przechowywanie i wysyłanie danych przez Internet jest chronione za pomocą aktualnej, powszechnie stosowanej technologii. 11  Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ich przetwarzanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Możesz skontaktować się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat środków, które podjęliśmy, aby zabezpieczyć Twoje informacje w tym zakresie. 12 Jeśli poprosimy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą przekazywać one Dane osobowe tylko za zgodą ich przedstawiciela prawnego (np. rodzica). 13 Możemy używać plików cookie. Pliki cookie to pliki lub informacje, które mogą być zapisywane na twardym dysku komputera podczas odwiedzania naszej Witryny. Używamy plików cookie jako narzędzia, które pozwala nam dostosowywać treści, aby lepiej pasowały do Twoich zainteresowań i preferencji, lub po prostu w celu ułatwienia logowania w celu korzystania z usług. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, możesz ustawić komputer tak, aby odrzucał pliki cookie lub wyświetlał ostrzeżenie przed ich zapisaniem. Jeśli odmówisz używania plików cookie, nasza zdolność do świadczenia spersonalizowanych usług będzie ograniczona. Pliki cookie nie mogą i nie będą wykorzystywane do przechwytywania adresu e-mail respondentów, uzyskiwania informacji z dysku twardego ani uzyskiwania poufnych lub wrażliwych informacji na ich temat. Ponadto pliki cookie nie mogą być odczytane przez witrynę internetową inną niż ta, która generuje plik cookie. Informacje na temat naszych zasad dotyczących plików cookie oraz sposobów korzystania z plików cookie znajdują się t.utaj [link] 14 Jeśli uczestniczysz w naszych ankietach, chcielibyśmy otrzymać Twoją zgodę na kontaktowanie się z Tobą w późniejszym terminie w celu przeprowadzenia dalszych badań, takich jak badanie opinii na temat nowych produktów, funkcji itp. Jeśli odpowiesz pozytywnie na tę opcję, która znajduje się w większości ankiet, możemy skontaktować się z Tobą za pomocą e-maila lub telefonicznie w późniejszym czasie. 15 Nie podejmujemy decyzji (które wywołują skutki prawne lub mają podobne skutki) w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie bez uzyskania Twojej wyraźnej zgody. 16 Do celów ustawowych lub wykonania i zawarcia umowy mogą być wymagane Dane osobowe. W takim przypadku, jeśli nie będziesz w stanie podać niezbędnych informacji, nie będziemy w stanie prawidłowo świadczyć usług grupy AC Motors. 17 Jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz:
 • zażądać dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych.
 • poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie Twoich danych, jeśli uważasz, że dane osobowe, które przetwarzamy, są niedokładne lub niekompletne.
 • poprosić nas o usunięcie pewnych danych osobowych.
 • poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na piśmie: Administrator Danych Osobowych Firma Handlowa Auto Center Piotr Gronowski
 1. Władysława IV 30, Gdynia 81-361
W przypadku zmiany Danych osobowych (takich jak kod pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu) lub w przypadku niedokładnych informacji postaramy się poprawić, zaktualizować lub usunąć Twoje Dane osobowe z naszej bazy danych. Jeśli nie chcesz, abyśmy się z Tobą kontaktowali, natychmiast przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Kontaktując się z nami, pamiętaj o podaniu dokładnego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i/lub numeru telefonu, aby mieć pewność, że prawidłowo obsłużymy Twoje zgłoszenie. Możesz również skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych. Nasz specjalista ds. ochrony danych będzie zarządzał Twoimi pytaniami lub skargą i dostarczy Ci dodatkowych informacji o tym, jak będą one przetwarzane. Skontaktuj się, pisząc wiadomość e-mail: Email: iod@acmotors.pl 18 Jeśli chodzi o przetwarzanie Danych osobowych na temat osób fizycznych, można wnosić skargi do krajowego organu nadzoru ds. ochrony danych. 19 AC Motors zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie.